28.4.11

MOINITORING TRAVEL space in process

videofilmregistratie MONITORING TRAVEL IN SPACE concept voor installatie = in .P.R.O.C.E.SS.
Atelier anno april 2011 week 15&16
mtHg.©.hooghwinkel

8.4.11

basis voor ruimtelijk PAMFLEt

 
.c.o.n.c.l.u.s.i.e.
in eenvoudige
V I S U A L I S A T I E
concept voor project. Is baiss voor geluid, videofilm en [andere actie(s)]