27.12.20

nieuw concept #aspectenvanonderweg = #water

 #water

nieuw concept bij #aspectenvanonderweg

met bewegend beeld & geluid
wellicht woorden en andere tekens

#water gerimpeld  locatie Academiesingel Breda 10.11.20


14.10.20

#aspectenvanonderweg.0VI.vaartvoort.videobeeld.#VI.nooitstopjij

 #aspectenvanonderweg.0VI.nooitstopjij.krui voort

je kruit voort

vaart

voort voort je

struikelt

n   o   o   i   t   toch?

#aspectenvanonderweg.00V.lusinjevaart.videobeeld.#V.lus

 Vertrek, aankomst, rails, knooppunt, lus in je vaart onderweg

spel 
vertrek - je vertrekt, je gaat
aankomst
je komt aan & je gaat
weer

13.9.20

#aspectenvanonderweg.0IV.videobeeld.#IIV.Stil

#aspectenvanonderweg.stoptstil.stil.0IV


struikel je

tart zonspelden

stopt stil

9.9.20

#aspectenvanonderweg.III.videobeeld.#III.langsderand

 #aspectenvanonderweg.langsderand.vangrail.III 

. situatiefoto op locatie.

je schuurt

langs randen, je sleept, verstoort 

D I S T U R B A N C E


"DISTURBANCE' 

31.8.20

Megafoon gedicht met geluidsklanken door Kluut! [de spil van Lik de Kikker!]

 Geluidsklanken vermengd met mijn Megafoonstem uigevoerd op zaterdag 29 augustus 2020 bij de opening van de expositie van Kluut Galbak bij IDFX/BUTFF.  


5.8.20

#aspectenvanonderweg.0II.videobeeld.#II.vaart der Tunnel

Bezoek mijn Youtube Kanaal. Herhaling oneindig de herhaling van het voorbijgaan herhaling


Te zien van . .... 2020 bij Video-platform Between You & Me; Zie hier: voor meer informatie over dit project van Martin & Inge Riebeek.22.7.20

#aspectenvanonderweg.00I.videobeeld.#I.vaart der Fiets

#aspectenvanonderweg.00I.videobeeld.#I.vaart der fiets. Bezoek mijn Youtube Kanaal.Te zien van 9 augustus tot 23 augustus 2020 bij Video-platform Between You & Me; Zie hier: voor meer informatie over dit project van Martin & Inge Riebeek.
5.7.20

#aspectenvanonderweg.Dag7.000.5.7.20 / geluidbeeld - VIII

#aspect = #onderdestolpobject = een stad drukt zwaar = jij destilleert stilte maar net als de strovezel in de hooibaal knispert zij altijd wel ergens


3.7.20

#aspectenvanonderweg.Dag5.000.3.7.20 / geluidbeeld - VI

vandaag neem je het ruisen van bomen mee en vogelgeluiden. Het legen van een vuilnisbak. Wegverkeer aan de overkant van het water. Zelfs wuivend riet komt wel je oren binnen maar niet in de opname. De betonnenbank waar je op zit klinkt net zo stug als het zand met sigarettenpeuken en pillencellofaan tussen gras en te fletse paardenbloemen.

je geluidbeeld zal vandaag ook niet leiden tot zuivere geluiden. Het is materiaal.....

Het wordt 'beeld'. Je rukt haar los van haar oorsprong. zij verwordt tot verte, tot filosofie.....#aspectenvanonderweg [sub]geluidbeeld - V

te hinderlijk te onbruikbaar
blijkbaar laat je wat 'lelijk' is, niet klinkt, liever weg en zoek je in de beschutting van stilte je klanken.

hierbij het sub-geluidsbestand van Dag4.000. dat stukje weg, stoplicht, de ruis van onderweg.
1.7.20

#aspectenvanonderweg Dag1.

#aspectenvanonderweg Dag3.0001.7.20 / 168H project


#aspectenvanonderweg Dag1. en Dag2.#aspectenvanonderweg.000.168H

#aspectenvanonderweg.000.geluidsproject. Participatie in 168H.

Voor ogen houden wat mijn oorspronkelijk concept is:
een week met onderweg zijn. Wat ik daaruit meeneem is het aspect geluid. Dat geluid tot compacte autonome beelden te monteren. Dat is mijn doel. Dat van elke dag een kort fragment uit het onderweg zijn in de context van een item overblijft.

Hierin onderzoeken hoe tot een compact beeld te komen of juist tot een open en transparante compilatie.
Het element weer, de wind, regen, oneindige stroom geluiden op de achtergrond. Hoe die te integreren in het beeld.

Voor mij is geluid als een afgebakend stuk steen, een torso, een opzichzelfstaand object. Zonder kop en zonder staart. Alleen romp. Hoe dat zichtbaar maken.

Item Dag1: 1,5 meter stippen als overblijfsel van de demonstratie Black Lives Matter. De plek die vlak naast de stad ruim en leeg zelf ook verlaten ligt;
Item Dag2: [on] kruid - brandgang; nauwe doorgang achter tuinen;
Item Dag3: regen;

Geluid via mijn website Openwanden.

21.5.20

.H.E.K. = h u i d

HEK = HUID

.H.E.K. =  h u i d  -  houtskool op papier - 2020 - 21 x 29,7 cm

stoeptegelsprieten = ook vertikale vaartstoeptegelsprieten - ruimte - vertikale vaart - 42 x 29,7 cm 2020

verte


'Vertikale vaart' - ruimte - movements

vaart der lijn - horizin - ruimte - krijt op papier - 42 x 29,7 cm 2020

16.4.20

tekening; titel: Stam is geen vaas

S  t  a  m  : 
zij is beslist geen vaas al kan zij de vorm van een vaas hebben
#werk, potlood op papier uit schetsblok;

'vaas' = geen 'stam' - tekening op papier uit schetsboek - 2020

boom verbindt

b  o  m  e  n  g  r  o  e  p
de boom verbindt; 
#werk, potlood/houtskool op [on-wit] papier uit schetsblok;

boom verbindt

21.3.20

overbrugging

o v e r b r u g g i n g
#=schets van vaart = beestachtig

houtskool over potlood op papier. A5 formaat; maart 2020


vaart der lijn

#boom=tussen=ruimte
#vaartderlijn
#=ookruimte

boom = tussen = ruimte


ruimte = object;

krijt, potlood op papier. A5 formaat

'vaart der lijn'


o n d e r w e g = vaart

potlood, krijt op doek, 50x50 cm
 

= ook ruimte


element = onderdeel vaart der lijn

stoeptegel = element van v(m)r object - houtskool op doek30 x 40 cm - 2020

concept stapeling be-tekend

concept stapeling be-tekend zijnde elementen voor geluidsinstallatie II

#2e project 'vaart der lijn'
#r o u t e  5 5 ;  =  ook vaartdertrein en vaartderfiets en onderweg
#M.O.V.E.M.E.N.T.
zie ook: http://www.openwanden.nl/index.php

  2e project in de cyclus 'vaart der lijn' - concept-opstelling elementen voor geluidsinstallatie be-tekend - maart 2020

11.3.20

Geluidsinstallatie Art Blaak House januari 2020

Geluidsinstallatie in archiefkelder bij Art Blaak House in januari 2020; onderweg, vaart der lijnen, drager geluid dozen gestapeld be-tekend met de vaart der lijn.


Woordklankexperiment bij geluidsinstallatie 'dozen - spiegelklanken mei 2018

Woordklankexperiment bij geluidsinstallatie
locatie Kunstdrift
mei 2018
bij het project Spiegelstad van Pieter Vastbinder.

uitvoering door Marijke Hooghwinkel.


30.1.20

R o u t e . 5 5 ; Xzoveel Volume geluidsinstallatie

'vaart der lijn'

gestapelde 'vaart der lijn' - ELEMENTEN bij geluidsinstallatie Art Blaak House Rotterdam februari 2020