16.4.14

PERSBERICHT bij soloproject Route21; in Watertoren Belcrum Breda

still uit film .M.O.N.I.T.O.R.I.N.G. bij geluidinstallatie Route21;


SPIEGELHOL2014OPSTAP
2E OPSTAP IN WATERTOREN BELCRUM BREDA
11.4.2014 t/m 21.4.2014

GELUIDINSTALLATIE
Soloproject Marijke Hooghwinkel
Route21; - 'Ruimte' is kader.


OPENING VRIJDAG 11 APRIL
LEZING DONDERDAG 17 APRIL
AFSLUITING MAANDAG 21 APRIL 2E PAASDAG


Expositie open: zaterdag 12 april en van woensdag 16 t/m maandag 21 april (2e Paasdag)
bezoektijden van 14. - 17.00 u. 1e Paasdag ook van 14. - 17.00 u..
Tijdens lezing donderdag 17 april tot 22.00.


Van vrijdag 11 tot en met maandag 21 april 2e Paasdag, organiseert Stichting Spiegelhol binnen het kader Spiegelhol2014Opstap de 2e Opstap met een expositie van Marijke Hooghwinkel (www.openwanden.nl ). Geluidinstallatie en videobeeld. Titel: Route 21;, 
5e verdieping Watertoren www.soab.nl Speelhuislaan 158 Breda.


De opening vindt plaats op vrijdag 11 april van 16.00 - 19.00 u, ontvangst op de 4e verdieping.
Lezing 'Spiegelhols invalshoek': donderdag 17 april 17.00  - 22.00 u.
Afsluiting maandag 21 april 2e Paasdag met kunstenaarsgesprek.
Ontvangst vanaf 14.00 u. Aanvang 15.00 u.


Marijke Hooghwinkel, autonoom beeldend kunstenaar (woont en werkt in Breda), nam al eerder deel aan Spiegelhol in 2008 en 2009 met geluidinstallaties. Respectievelijk 'betekenis' (http://www.openwanden.nl/betekenis_.php) en 'Travel in Place'. (http://www.openwanden.nl/trace_out.php). In vervolg hierop komt zij nu met 'Route 21;. In tegenstelling tot voorgaande projecten, waar de geluidinstallaties visueel gemaakt werden in 'houten kaders',  is nu de ruimte het kader.


Spiegelhol2014Opstap
Nam met de 1e OP STAP deel aan de cultuurnacht van Breda op vrijdag 24 januari van dit jaar. Er waren heel  wat mensen op stap. Bijna alle 800 bezoekers aan de Watertoren in de Belcrum,  moesten zich extra inspannen om op  de 5e verdieping de waterbak met het Scheerspiegelhol van Rob Wesolek (www.rwdesign.nl/) te zien. Deze opstapperij van vijf  trappen naar boven kreeg zijn beloning in de vorm van een visuele ervaring: Scheerspiegelhol schept ruimtelijke dimensies.
Binnenruimte en tussenruimte vormen samen met de buitenruimte een cosmische beleving.
De reactie van de eerste waarnemer in het hol was slechts eenlettergrepig  maar volstond. Deze waarnemer kende de waterbak al als een akoestische ruimte.


De combinatie van geluid en beeld ter plekke nodigt uit tot het zetten van volgende stappen. Watertoren en Scheerspiegelhol maken zich op om zich wederom met deze 2e OP STAP in Route 21; publiekelijk te laten betreden.
Lezing
Spiegelhols Invalshoek.
Masterclass door Steve Wilkinson. Onderwerp: het akoestisch ervaren van de waterbak.
Try to find your own sweet spot. Not only listen, but also feel it.


Citaat van Pieter Vastbinder, initiator Spiegelholprojecten:
"Bij de spiegel van de waterbak hoort een filosofie van het water en een filosofie van de bak.
Onder de noemer van OP STAP naar vragen die verlangen naar een dringend antwoord:
Wat is uw beeld en geluid van water? Wat is uw beeld en geluid van bak? Vervolg uw onderzoek zelf OP STAP naar het zelf". Donderdag 17 april van 17.00 - 22.00 u.


Afsluiting met Kunstenaarsgesprek
Op maandag 21 april 2e Paasdag is iedereen van harte uitgenodigd om aanwezig te zijn bij de afronding van de expositie Spiegelhol 2e OpStap met geluidinstallatie en videobeeld van Marijke Hooghwinkel. Er zullen vast vragen zijn over het werk en achtergrond van Route21;. Die kunnen dan rechtstreeks aan de kunstenaar gesteld worden. Inloop vanaf 14.00 u, aanvang 15.00 u.


Samengevat:
Project: Spiegelhol2014Opstap. Van 11 april t/m 21 april 2014.
Organisatie: Stichting Spiegelhol, www.spiegelhol.nl.
Expositie: geluidinstallatie en videobeeld Marijke Hooghwinkel www.openwanden.nl.  
Opening: vrijdag 11 april 2014 tussen 16.00 en 19.00 u.
Lezing: donderdag 17 april van 17.00 - 22.00 u.
Afsluiting: maandag 21 april. Ontvangst 14.00 u. Aanvang 15.00 u.
Locatie: Watertoren, Speelhuislaan 158, 4815 Breda. www.soab.nl.
Expositie open: zaterdag 12 april en van woensdag 16 t/m maandag 21 april 2e Paasdag altijd van 14. - 17.00 u. 1e Paasdag open ook open van 14. - 17.00 u..